Het Disco-aanbod

De didactische websites, bordboeken (voor de leerkracht) en digiboeken (voor de leerlingen) van al onze methodes voor het basis- en secundair onderwijs zijn vanaf volgend schooljaar toegankelijk via Disco.

Zo hebben leerkrachten overal toegang tot hun lesmaterialen, kunnen ze verrijkte bordboeken gebruiken tijdens de les, oplossingen digitaal delen met hun leerlingen en veel meer. De leerlingen kunnen op hun beurt gebruikmaken van hun digiboeken. Die zijn – net zoals de bordboeken – verrijkt met afbeeldingen, audiofragmenten, instructievideo’s …

Voor onderstaande methodes is het Disco-aanbod nog heel wat ruimer.

Voor leerkrachten: verrijkte bordboeken én een boekenplank voor je eigen lesmaterialen.

Digitale leerpaden met interactieve oefeningen, instructiefilmpjes, audio, nuttige downloads …

Dashboard met analytics: de resultaten van je leerlingen op klas- en leerlingenniveau.