1. Klik onder Mijn opdrachten op de oefenreeks die je leerkracht heeft verbeterd.
  2. Er opent zich een nieuwe tabblad binnen BookWidgets met 2 tabbladen:
    1. Tabblad Inzending: hier zie je je resultaat met de antwoorden die je op de vragen hebt gegeven.
    2. Tabblad Opdracht: hier kun je de blanco oefenreeks opnieuw bekijken, maar je kunt ze niet opnieuw versturen naar je leerkracht.