Dit kan verschillende oorzaken hebben.

  1. BookWidgets werkt enkel binnen een schoolstructuur (ICT-coördinator, klassen, leerkrachten en leerlingen binnen de klassen …). Hoe een schoolstructuur moet opgezet worden kun je terugvinden onder FAQ voor ICT-coördinatoren.
  2. De leerkracht die de opdracht geeft, dient op zijn minst één keer op een knop Opdracht verbeteren geklikt hebben voordat hij/zij een opdracht kan geven. Zo maakt Disco de koppeling met BookWidgets voor die leerkracht en er wordt voor hem/haar een BookWidgets-account gecreëerd.
  3. De geldigheid van de opdracht is ingesteld in de toekomst.