1. Klik op de knop Opdracht verbeteren achter de link van de opdracht. Een nieuw tabblad opent binnen BookWidgets.
 2. Klik op de klas waarvoor de opdracht bedoeld is. Er opent zich een nieuwe pagina met de gegevens van de opdracht.
 3. Je kunt de opdracht op 2 manieren verbeteren: vraag per vraag of leerling per leerling.
  1. Vraag per vraag verbeteren
   1. Klik op de link van de opdracht. Er opent zich een nieuwe pagina met alle vragen van de oefenreeks onder elkaar.
   2. Verbeter al de vragen.
   3. Klik op het ‘wieltje’ en selecteer Stuur resultaten terug in het dropdownmenu.
  2. Leerling per leerling verbeteren
   1. Klik op de naam van de leerling. Er opent zich een nieuwe pagina met alle vragen van de oefenreeks onder elkaar.
   2. Verbeter al de vragen.
   3. Klik bovenaan de pagina op het pijl-icoon met vermelding Stuur werk terug.
   4. Doet dit voor elke leerling die de opdracht heeft ingeleverd.

Voor meer info verwijzen we naar de pagina ‘Werk van leerlingen beoordelen‘ op bookwidgets.com