De leerkracht die de opdracht geeft, dient op zijn minst één keer op een knop Opdracht verbeteren geklikt hebben voordat hij/zij een opdracht kan geven. Zo maakt Disco de koppeling met BookWidgets voor die leerkracht en er wordt voor hem/haar een BookWidgets-account gecreëerd.