Als de ICT-coördinator een uitnodiging stuurt naar een bestaande gebruiker om lid te worden van de school, verschijnt een bevestigingsbericht wanneer dit gelukt is. Indien de leerkracht geen account heeft met dit e-mailadres, zal de ICT-coördinator een melding krijgen dat de gebruiker niet bestaat. In dat geval kan de ICT-coördinator een nieuwe gebruiker aanmaken.