De leerlingen kunnen met de account die ze zelf aanmaakten in dat geval niet toegevoegd worden aan een klas binnen de school. Het lesmateriaal van de leerling zal niet zichtbaar zijn wanneer hij inlogt vanuit smartschool. De activatiecode in het boek is een unieke code en kan niet meer opnieuw ingevoerd worden in de Discoaccount vanuit smartschool.  Dit probleem kan de ICT-coördinator verhelpen door de licentie van het lesmateriaal over te dragen naar de smartschoolaccount van de leerling.